Çadırtepe (Radık)

         Köyün adı yerleşim alanının doğusundaki tepeden gelmektedir. 2000 sayımına göre nüfusu 285 kişidir. Köye ilk gelen aile Badıllıoğlu sülalesidir. Köyün ilk muhtarı bu sülaleden Dursun Eskiyurt'tur.

 Yerleşim alanını olarak seçilmesinde kuzeydoğusundaki Hıdrellez kaynağının belirleyici olduğu rivayet edilmektedir.  Ziyaret yeri olarak kabul edilen bu kaynakta hıdrellez günlerinde kurban kesilir, ziyafet verilir ve dilek tutulur. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. Kaynaktan yararlanmak için buraya bir gölet yaptırılmıştır. Köyün geçim kaynakları arasında başta üzüm yetiştiriciliği olmak üzere meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık önemli yer tutar.