Bulanık

Üzümlü’nün sansa boğazındaki tenha köylerinden biridir. 2000 nüfus sayımına göre köyde 21 kişi yaşamaktadır. Adını yanı başında akan Bulanık deresinden almıştır. Bir rivayete göre köyün ilk kurucuları Tunceli’den gelerek yöreye yerleşen Seyit Cemal ile oğulları Seyit İsmail ve Koca Seyit Süleyman’dır. Daha sonra yine Tunceli kökenli Suran aşireti köye yerleşmiştir. Bugünkü köy ahalisi bu iki sülaleye mensuptur.

Heyelan ve çığ tehlikesi yüzünden yeri değiştirilen köyde, günümüz itibariyle sadece altı hane yaşamaktadır. Temel geçim kaynakları tahıl yetiştiriciliği, arıcılık ve hayvancılıktır.