İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ
Hamza EKER
Malmüdürü

KURUMSAL BİLGİLER
 
Yerleşim Durumu
 
            İlçemiz Malmüdürlüğü; Hükümet Konağının 1 inci katında, Makam, Muhasebe Servisi, Vezne ve Gelir Servisi ile Milli Emlak Servisi olmak üzere toplam 7 odada hizmet vermektedir.
            Hükümet Konağında Malmüdürlüğümüz hizmetleri için ayrılan bölüm, oda sayısı itibariyle yeterli olup, ihtiyaca cevap vermektedir.
 
Personel Durumu
 
            İlçe Malmüdürlüğümüz bünyesinde; 1 müdür, 1 şef, 2 vhki, 2 uzman, 1 koruma ve güvenlik memuru görev yapmakta olup, toplam 9 personel ile hizmet sunmaya devam etmektedir. 
  • Hamza EKER  (Malmüdürü V.)
  • Elaattin KARAĞAÇ  (Muhasebe Şefi )
  • Ebrar SÜRÜCÜ  (V.H.K.İ )
  • Adem AKKUŞ (V.H.K.İ )
  • Burhan ŞİMŞEK (Milli Emlak Uzmanı )
  • Kemal TAT (Gelir Uzmanı )
  • Emrullah ABUŞ (Koruma ve Güvenlik Memuru )
 
Faaliyet Durumu
 
          Malmüdürlüğümüzde esas itibariyle; Muhasebe Servisi olarak, 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer çeşitli mevzuatta tanımı yapılan ‘’muhasebe hizmeti‘’,  Gelir ve Vezne Servisi olarak ise vergi kanunları ve diğer çeşitli mevzuatla tanınan yetki ve sorumluluklar dairesinde vergi vb. gelir ve alacakların tahsili ve Milli Emlak Servisi itibariyle de, Hazinenin Özel Mülkiyetinde veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazların idaresi, iş ve işlemleri yürütülmekte olup, bu çerçevede servislerimizde; Say2000’i (Saymanlık Otomasyon Projesi) , KBS (Kamu Bilişim Sistemi), SGB (Strateji Geliştirme Başkanlığı Otomasyon Sistemi), EVDO (Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemi) ve MEOP (Milli Emlak Otomasyon Projesi) gibi ulasal ağ bağlantıları kullanılmaktadır.
Bununla birlikte tüm bu sayılan iş ve işlemlere ilave olarak, Malmüdürlüğümüz, çeşitli kanun ve diğer mevzuatla Malmüdürlüklerinin takip ve sorumluluğuna bırakılan benzer iş ve hizmetleri de, zamanında, süratle, etkin ve verimli bir biçimde ve özverili bir yaklaşımla sürdürmeye devem etmektedir.  
 İletişim
Santral
:
0 446 411 22 21 - 0 446 411 21 47
Faks
:
0 446 411 22 21
E-Posta
:
sym24107@muhasebat.gov.trBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Web
:
---
Adres
:
Hükümet Konağı Kat: 1     Üzümlü / ERZİNCAN